Farso provincija – Kaškajai

Laikoma viena iš azerbaidžaniečių genčių (drauge su amaliais, šešbuliukais, darešuriais, kaškulais, farsimadanais. Gyvena daugiausia Farso, Chuzestano ir pietų Isfahano provincijose, ypač daug jų atstovų – Širazo miesto apylinkėse.

Kaškajų protėviai į Iraną (Persijos imperijos teritoriją) atsikėlė XI-XII a. Kaškajai tradiciškai vertėsi klajoklių gyvulininkyste, dalis ja užsiima ir šiais laikais. Ši tauta garsėja senosiomis audimo tradicijomis. 2010 metais UNESCO įtraukė Kaškajų tradicinį „Gabeh“, „Gilim“ ir kilimų rišimą, audinių audimą bei krepšių audimą į pasaulio kultūros paveldą.

Abadeh, Fars province
Quashqai, Fars province
Quashqai, Fars province